A Fazekas József Általános Iskola Diákönkormányzatának éves tevékenysége

Iskolánkban a Diákönkormányzat havonta ülésezik, tagjai 2.-8. évfolyamon választott küldöttek. A gyűlésen megbeszélik a következő időszak programjait, felmerülő kérdéseket, problémákat. Fontosnak tartják az osztályok rendezettségét, tisztaságát, ezért a faliújságot, tisztaságot havonta, az ablakok díszítését háromhavonta pontozzák. Ez a „Tiszta, rendes osztály” verseny, melynek nyerteseit az év végén megjutalmazzák. Az eredményhirdetésre a gyereknapon megtartott Diákparlamenten kerül sor. Ezen az iskola minden tanulója részt vesz. A Diákönkormányzat tagjai, és az Elnök is megtartja év értékelő beszámolóját, felteszik kérdéseiket, kéréseiket a meghívottaknak: a Tankerületi igazgató, polgármester, polgárőrvezető, Szülői Munkaközösség elnöke, tantestület tagjai, konyha vezetője. A felmerült problémákra vagy a Diákparlamenten, vagy a későbbiek folyamán választ kapnak a tanulók.


A Diákönkormányzat több nagy iskolai rendezvény szervezésében is részt vesz pl. farsang, gyereknap. Iskolánkban a diákok iskolarádiót is működtetnek, melyek a tanulók zenei kívánságait teljesítik. Diákönkormányzatunk mozi, színházlátogatásokat, kirándulásokat, táboroztatást is szervez.


Diákönkormányzatunk elnöke Papp Júlia, a Keszthelyen megrendezett megyei Diákparlamenten is eredményesen részt vett, hiszen póttagként bekerült az országos Diákparlament tagjai közé.


Ebben a tanévben eddig négy világnapról is megemlékeztünk, melynek munkálataiból a Diákönkormányzat is aktívan kivette a részét.


Szeptember 30-án a mese világnapját ünnepelte iskolánk. Az első órában a pedagógusok különböző mesehősnek beöltözve indultak órát tartani. Vittek magukkal egy mesét is, melyet az osztályban felolvastak diákjaiknak. Az iskolarádió a gyerekek kedvenc meséinek zenei anyagát játszotta. A szünetekben mesecímeket lehetett gyűjteni, a tanárok által megjelenített mesehősök alapján.


Október 1-jén a zene világnapján az alsós, felsős énekkarosok műsort adtak, amelyet hangszeres bemutató követett. A megemlékezést az iskola pedagógusainak meglepetés produkciója zárta. Az iskolarádió ezen a napon kivételesen a tantestület kedvelt zenéit játszotta, mellyel a tanárok a különböző zenei stílusokat szerették volna bemutatni és megszerettetni a gyerekekkel.


Október 3-án az állatok világnapjára emlékeztünk. Az iskola zsibongójában különböző érdekes, gondolkodtató, állatokkal kapcsolatos feladatok várták az 5 fős csapatokat. Délután állatsimogató várta a gyerekeket, amelyre a szülők behozták az otthoni kedvenceket. Ez a program nagy sikert aratott, hiszen nagyon sokféle állat érkezett. Ezen a napon az iskolarádió olyan zenét játszott, melyek különböző állatokat mutatott be.


Az őszi szünet után, november első hetében a halloweenről is megemlékeztünk. Angol nyelvű feladatlapot tölthettek ki a gyerekek, kidekorálták termeiket, az iskolát. A hét utolsó napján „narancssárga napot” tartottunk: ezen a napon mindenkin volt valamilyen narancssárga színű ruhadarab.


A tanulók szívesen vesznek részt a Diákönkormányzat munkájában, örülnek annak, hogy a felnőttek is meghallgatják és komolyan veszik javaslataikat, és megpróbálják teljesíteni kéréseiket. Lelkesen szervezik a különböző programokat, minden lehetőséget kihasználnak, hogy minél színesebb legyen iskolánk kulturális, szabadidős élete.


Dr. Dormánné Kovács Erika

DÖK támogató pedagógus