Hírek
Köszöntök mindenkit honlapunkon!

Tiszta szívvel ajánlom minden látogatónak, mivel meggyőződésem, hogy a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde nevelőtestülete olyan munkát végez, amely e lap minden látogatójának maradandó élményt nyújt. Szeretnénk bemutatni mindenkinek óvodai életünket, örülnénk, ha betekintést nyerhetnének mindennapjainkba. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, saját iskola előkészítő programunkra: a Lurkó Iskolaelőkészítő Programra, és az óvoda-iskola átmenetet segítő Közösen-könnyebb programra.  Intézményünkbe szeretnénk olyan egészségesen fejlődő óvodásokat nevelni, akiket jó közérzet, egészséges testi állapot, állandó kíváncsiság jellemez az őt körülvevő világ iránt. Az ilyen óvodás egész nap játszik, kérdez, figyel, és új ismereteket szerez, így mindent elsajátít, ami életkorának, egyéni fejlődésének megfelelően szükséges.
Fő célunk, hogy a családok nevelésével összehangoltan a gyermekeket sokoldalúan fejlesszük, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, és az egyénenként változó testi és lelki szükségleteket. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön. Óvodai nevelésünk 3 kiemelt területre épül: néphagyományőrzés, környezet megismerésére nevelés, egészséges életmódra nevelés. Óvodánk gyermekközpontú, befogadó, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, amely megértő és nem bíráskodó, együtt érző, szerető figyelemmel fordul a gyermekekhez. Remélem, a honlap tükrözi intézményünk szellemiségét.
Ezúton köszönöm meg a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde nevelőtestületének kitartó lelkes munkáját.